skip to Main Content

Slide

Proč studovat němčinu?

S němčinou uspěješ!
V ČR je na 8 000 německých firem a momentálně si stěžují na nedostatek kvalitních němčinářů. Budeš jedním z nich?

S němčinou porozumíš!
Naše minulost i budoucnost v srdci Evropy je svázaná s našimi německy mluvícími sousedy. A s nimi je vždycky výhodné si rozumět.

S němčinou se pobavíš!
Pokud ovládneš jazyk, jehož nejdelší slovo je Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebs- werkbauunterbeamtengesellschaft, nikdo nikdy nezpochybní tvou kreativitu.

S němčinou budeš bohatší!
Věděli jste, že německy mluvící manažeři vydělávají několikanásobně více než je srovnatelný průměr v ČR?

S němčinou jsi světu blíž!
Němčina je po angličtině druhý nejdůležitější jazyk, takže platí „Englisch ist ein Muss, deutsch ist ein Plus!

Co u nás můžeš studovat?

  • U nás můžeš studovat studijní program Německá filologie nebo studijní program mčina se zaměřením na tlumočení a překlad, a to jak v bakalářském, tak i v magisterském stupni (samostatně i v kombinaci s dalším studijním programem). Navazující magisterské studium německé filologie nabízíme i v kombinované formě (ve variantě samostatného studijního programu). Pro germanistické labužníky pak máme dva doktorské obory – Německý jazyk Německá literatura.

Je ti němčina málo? Můžeš ji kombinovat s jakýmkoliv jiným studijním programem, a to jak v bakalářském, tak v magisterském studiu. Vyber si jakýkoliv obor na Filozofické fakultě UP, nebo mrkni na nabídku Fakulty teologické, přírodovědecké či tělesné kultury a jiných.

Rada navíc: Máš pocit, že tě na střední nenaučili pořádně německy? To rozhodně není důvod, aby ses k nám nepřihlásil! Pro zájemce otevíráme „crash-kurzy“ němčiny či privátní individuální lekce, kde se vše potřebné rychle doučíš.

A další rada navíc: Na dvouoborové studium může být přijatý jen ten, kdo úspěšně vykonal přijímací zkoušku na OBA obory. Proto radíme podat přihlášku současně na jednooborovou germanistiku: šance, že budeš přijat, se velmi zvyšuje.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budeš opravdu šprechtit – získáš vysoké jazykové kompetence odpovídající stupni C1.

• Nikdo se nevyzná například v pražské německé literatuře nebo historii lépe než ty!

• Už v bakaláři tě naučíme triky, kterými se prosadíš na pracovním trhu.

• Budeš se učit od těch nejlepších odborníků z Rakouska, Německa
i z České republiky.

• Věděl/a jsi o tom, že u nás je mnohem snazší získat stipendium na zahraniční studium než jinde?

• Baví tě tlumočnictví víc než překladatelství? Nebo chceš spíš bádat?
U nás si můžeš vybrat!

• V rodinném prostředí naší katedry budeš jejím právoplatným členem.

• Studium budeš pravidelně prokládat účastí na konferencích, autorských čteních, večírcích…

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi
s výjimečnou pověstí a tradicí!

• Zapomeň na nevzhlednou periferii! U nás budeš studovat a žít v srdci barokní Olomouce!

Co pro to musíš udělat?

• Do 15. března nám pošli vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Všechny mezinárodní firmy, banky či podnikatelé jednající s německy mluvícími partnery ti utrhnou ruce, o jazyk strach mít nemusíš.

• Co takhle pracovat pro naši zemi ve státní správě či politice? Nebo se věnovat neziskovému sektoru či nakladatelské činnosti? Ja, kein problem.

• Svým kolegům umožníš, aby si spolu popovídali, aniž by znali slovo německy. Budeš jim totiž perfektně tlumočit a v případě potřeby překládat dokumenty, pracovní materiály atd.

• Chceš to „poslat dál“? No jasně! Díky naší nabídce speciálního učitelského kurzu můžeš na vzdělávat budoucí generaci germanofilů na základních a středních školách.

• Díky své vysoké odbornosti se můžeš stát členem badatelských a vědeckých týmů, nebo své zapálení uplatnit jako odborný archivář či knihovník.

• Díky vynikající znalosti jazyka a reálií nebudeš mít problém rozjet vlastní podnikání s německými partnery!

Kam budeš moct vycestovat za studiem?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na jedno- či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich kompletní seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Libuše Spáčilová
Pozvu vás na procházku historickým vývojem německého jazyka a provedu vás několika jeho etapami od 8. století do současnosti; v kurzu úvodu do onomastiky vám představím svět německých vlastních jmen – dovíte se o nejen o původu názvů měst, řek, hor, ulic, ale také podrobnosti o původu a vývoji osobních jmen a příjmení; v přednáškách o psycholingvistice získáte představu třeba o komunikaci ve světě zvířat, o bilingvismu nebo o afázii a její terapii.

Ingeborg Fialová
Mým hlavním oborem jsou dějiny německé literatury, čili povedu – ve 2. až 5. ročníku – třeba přednášky a semináře k romantice, expresionismu, německé židovské literatuře, biblickým motivům v literatuře, přírodní lyrice atd., ale učím už v prváku práci s textem, kde se snažím studentům sdělit, že si dobře vybrali, když se dali na němčinu, neboť je to jazyk krásný, perspektivní a hlavně: je to jazyk naší, české národní kultury a dějin. Taky vedu Rakouské centrum a Arbeitsstelle für deutschmaehrische Literatur, poskytuji tedy studentům možnost účastnit se spousty mimoškolních akcí a taky výzkumu. A taky sedím u všech závěrečných (státních) zkoušek – ale na to je času dost.

Dekanat-FF-22_solomon_003

Kristýna Solomon
Naučím vás ocenit půvab středověké literatury, provedu vás světem rytířů i dvorské kultury a ukážu vám upejpavé dámy i ženy-bojovnice; v kurzech v angličtině se připravíme na pracovní pohovor a užijeme si workshopy, kde uplatníte mj. vaše zkušenosti s technologiemi.
V seminářích pro překladatele spolu prozkoumáme specifika jednotlivých žánrů a základní překladatelské postupy. A při dobrovolnické činnosti se budeme učit pomáhat, kde je třeba.

Milan Horňáček
Setkáte se se mnou na přednáškách a seminářích k dějinám a kultuře německy mluvících zemí i k literatuře osvícenství, výmarské klasiky, moderny a meziválečné doby. Zároveň mám na starosti navazující kombinované studium německé filologie a rád odpovím na všechny otázky k jeho průběhu a organizaci.

Joerg Krappmann
Učím dějiny německé literatury (baroko, biedermeier, realismus, naturalismus, modernu, literaturu k 1. světové válce atd.), ale umím i obecné dějiny a filozofii. Učím už v prváku úvod do literární vědy, ale nejvíc si mě prváci užijí na týdenním intenzivním kurzu v Čenkovicích. Tam i tančím, maluju a hraju divadlo. Do přednášek si nosím přesýpací hodiny, abych náhodou nepřetáhl.

Marie Krappmann
Se mnou podniknete cestu do tajů německé syntaxe, popereme se se záludnostmi překladu a dozvíte se, jak elegantně vítězit v lítých argumentačních zápasech (samozřejmě v němčině). Pro oddych se v seminářích o jidiš dozvíte něco o tomto bohatém židovském jazyce, který se u nás můžete naučit.

Karsten Rinas
Ich interessiere mich für die deutsche Sprache, aber auch für die tschechische: Deutsch und Tschechisch standen lange in engem Kontakt, und dies hat beide Sprachen beeinflusst. Es macht mir Spaß, diesen Spuren nachzugehen. Es gibt aber auch interessante Unterschiede zwischen beiden Sprachen. Manchmal ist es schwer, diese Unterschiede genau zu beschreiben und zu erklären. Und gerade solche Fälle sind besonders spannend!

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top