S němčinou uspěješ!

V ČR je na 8 000 německých firem a momentálně si stěžují na nedostatek kvalitních němčinářů. Budeš jedním z nich?

S němčinou porozumíš!

Naše minulost i budoucnost v srdci Evropy je svázaná s našimi německy mluvícími sousedy.
A s nimi je vždycky výhodné si rozumět.

S němčinou se pobavíš!

Pokud ovládneš jazyk, jehož nejdelší slovo je Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebs- werkbauunterbeamtengesellschaft, nikdo nikdy nezpochybní tvou kreativitu.

S němčinou budeš bohatší!

Věděli jste, že německy mluvící manažeři vydělávají několikanásobně více než je srovnatelný průměr v ČR?

S němčinou jsi světu blíž!

Němčina je po angličtině druhý nejdůležitější jazyk, takže platí „Englisch ist ein Muss, deutsch ist ein Plus!

Studuj germanistiku!
Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budeš opravdu šprechtit – získáš vysoké jazykové kompetence odpovídající stupni C1.

• Nikdo se nevyzná například v pražské německé literatuře nebo historii lépe než ty!

• Už v bakaláři tě naučíme triky, kterými se prosadíš na pracovním trhu.

• Budeš se učit od těch nejlepších odborníků z Rakouska, Německa
i z České republiky.

• Věděl/a jsi o tom, že u nás je mnohem snazší získat stipendium na zahraniční studium než jinde?

• Baví tě tlumočnictví víc než překladatelství? Nebo chceš spíš bádat?
U nás si můžeš vybrat!

• V rodinném prostředí naší katedry budeš jejím právoplatným členem.

• Studium budeš pravidelně prokládat účastí na konferencích, autorských čteních, večírcích…

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi
s výjimečnou pověstí a tradicí!

• Zapomeň na nevzhlednou periferii! U nás budeš studovat a žít v srdci barokní Olomouce!

Co pro to musíš udělat?

• Bez poslání přihlášky to nepůjde!

• Dále absolvuješ test obecných studijních předpokladů. Chceš mít všechno in Ordnung? Koukni sem.

• Pak tě pozveme k nám na germanistiku a budeme si povídat.
O tobě, o nás, o tom, co od nás očekáváš a taky o tom, co od tebe očekáváme my.

• Nezapomeň s sebou vzít všechny jazykové certifikáty, které jsi získal! Dostaneš za ně plus body.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení na: www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni

Co u nás můžeš studovat?

• U nás můžeš studovat obor Německá filologie, a to jak v bakalářském, tak i v magisterském stupni, vždy jedno- i dvouoborově. Dále pak nabízíme bakalářský obor Němčina pro tlumočení a překlad, opět jedno- i dvouoborově. Pro germanistické labužníky pak máme dva doktorské obory - Německý jazyk a Německá literatura.

Je ti němčina málo? Můžeš ji kombinovat s jakýmkoliv jiným oborem, a to jak v bakalářském, tak v magisterském studiu. Vyber si jakýkoliv obor na Filozofické fakultě UP, nebo mrkni na nabídku Fakulty teologické, přírodovědecké či tělesné kultury a jiných .

Rada navíc: Máš pocit, že tě na střední nenaučili pořádně německy? To rozhodně není důvod, aby ses k nám nepřihlásil! Pro zájemce otevíráme „crash-kurzy“ němčiny či privátní individuální lekce, kde se vše potřebné rychle doučíš.

A další rada navíc: Na dvouoborové studium může být přijatý jen ten, kdo úspěšně vykonal přijímací zkoušku na OBA obory. Proto radíme podat přihlášku současně na jednooborovou germanistiku: šance, že budeš přijat, se velmi zvyšuje, a druhý obor si můžeš „přibrat“ v průběhu studia.

Kde se uplatníš?

• Všechny mezinárodní firmy, banky či podnikatelé jednající s německy mluvícími partnery ti utrhnou ruce, o jazyk strach mít nemusíš.

• Co takhle pracovat pro naši zemi ve státní správě či politice? Nebo se věnovat neziskovému sektoru či nakladatelské činnosti? Ja, kein problem.

• Svým kolegům umožníš, aby si spolu popovídali, aniž by znali slovo německy. Budeš jim totiž perfektně tlumočit a v případě potřeby překládat dokumenty, pracovní materiály atd.

• Chceš to „poslat dál“? No jasně! Díky naší nabídce speciálního učitelského kurzu můžeš na vzdělávat budoucí generaci germanofilů na základních a středních školách.

• Díky své vysoké odbornosti se můžeš stát členem badatelských a vědeckých týmů, nebo své zapálení uplatnit jako odborný archivář či knihovník.

• Díky vynikající znalosti jazyka a reálií nebudeš mít problém rozjet vlastní podnikání s německými partnery!

 

Kdo tě bude učit?
Ingeborg Fialová

Mým hlavním oborem jsou dějiny německé literatury, čili povedu - ve 2. až 5. ročníku - třeba přednášky a semináře k romantice, expresionismu, německé židovské literatuře, biblickým motivům v literatuře, přírodní lyrice atd., ale učím už v prváku práci s textem, kde se snažím studentům sdělit, že si dobře vybrali, když se dali na němčinu, neboť je to jazyk krásný, perspektivní a hlavně: je to jazyk naší, české národní kultury a dějin. Taky vedu Rakouské centrum a Arbeitsstelle für deutschmaehrische Literatur, poskytuji tedy studentům možnost účastnit se spousty mimoškolních akcí a taky výzkumu. A taky sedím u všech závěrečných (státních) zkoušek - ale na to je času dost.

Milan Horňáček

Setkáte se se mnou na přednáškách a seminářích k dějinám a kultuře německy mluvících zemí i k literatuře osvícenství, výmarské klasiky, moderny a meziválečné doby. Zároveň mám na starosti navazující kombinované studium německé filologie a rád odpovím na všechny otázky k jeho průběhu a organizaci.

Joerg Krappmann

Učím dějiny německé literatury (baroko, biedermeier, realismus, naturalismus, modernu, literaturu k 1. světové válce atd.), ale umím i obecné dějiny a filozofii. Učím už v prváku úvod do literární vědy, ale nejvíc si mě prváci užijí na týdenním intenzivním kurzu v Čenkovicích. Tam i tančím, maluju a hraju divadlo. Do přednášek si nosím přesýpací hodiny, abych náhodou nepřetáhl.

Jiří Černý

Otevřu Vám cestu do světa středověké fikce. Vysvětlím Vám, proč na začátku německy psané literatury stojí záhadné slovo Abrogans, s čím se potýkali Iwein, Erec i Parzival, ale také jak si začal Faust s Helenou Trójskou nebo jak jeden mladík z okolí Landshutu (ne)vyřešil svůj problém s příliš malým přirozením. Krom toho se zajímám o středověké, hlavně tištěné, obrázky a také tuším, proč si Luther přestal říkat svým vlastním jménem Luder.

Viktor Tichák

Se mnou a ostatními doktorandy, ale i s lektory, rodilými mluvčími, projdete prvním ročníkem, při němž si získáte ke Katedře germanistiky vztah, který vám vydrží až do konce studia. Já jakožto lingvista vás možná budu učit třeba morfosyntax (co to je, to se dozvíte záhy), jiní např. jazyková cvičení. Poradíme vám jak v otázkách „z oboru“, tedy jazykových a literárních, tak s praktickými každodenními problémy studia. Na konci prváku s vámi pojedeme na týdenní literární kurz, který si zatím sto procent studentů pochvalovalo.

Marie Krappmann

Se mnou podniknete cestu do tajů německé syntaxe, popereme se se záludnostmi překladu a dozvíte se, jak elegantně vítězit v lítých argumentačních zápasech (samozřejmě v němčině). Pro oddych se v seminářích o jidiš dozvíte něco o tomto bohatém židovském jazyce, který se u nás můžete naučit.

Karsten Rinas

Ich interessiere mich für die deutsche Sprache, aber auch für die tschechische: Deutsch und Tschechisch standen lange in engem Kontakt, und dies hat beide Sprachen beeinflusst. Es macht mir Spaß, diesen Spuren nachzugehen. Es gibt aber auch interessante Unterschiede zwischen beiden Sprachen. Manchmal ist es schwer, diese Unterschiede genau zu beschreiben und zu erklären. Und gerade solche Fälle sind besonders spannend!

A další...
Kde všude můžeš studovat v zahraničí?